Happy birthday Sun and Lim!

Birthday celebration for Wonder Girls’ Sunye and Lim.

Credits: Wondergirls@YT

Related Posts
JYPE celebrates Sunye’s birthday
It’s goddess birthday
After School Happy Pledis concept photos (part 1)
After School Happy Pledis concept photos (part 2)
Happy 2013 from T-ara